Parsze

 

Parsze są to fragmenty Tory, Haftory oraz fragmenty z B'rit Chadasza. Czyli mówiąc inaczej Parsze są to fragmenty Pisma Świętego z Pięcioksięgu Mojżeszowego, Proroków i z Nowego Testamentu. Każda Parsza ma swoją oddzielną nazwę którą jest słowo w języku hebrajskim, którego tłumaczenie stanowi swojego rodzaju klucz do zrozumienia Parszy.

Obowiązywanie danej Parszy zaczyna się wraz z nowym tygodniem. Czytający powinni czytać ją od początku tygodnia, rozważać i wyciągać wnioski. Na spotkaniu sobotnim powinno się przeczytać całą Parszę od początku do końca i następnie dyskutować o niej. Może się zdarzyć, że na dany tydzień obowiązują dwie Parsze. Wtedy w takim tygodniu należy przeczytać fragmenty dla jednej i drugiej Parszy.

Udostępniane przeze mnie nagrania są umieszczane na blogu już po zakończeniu danej Parszy. Nie sprzyja to wspólnemu studiowaniu aktualnej Parszy, jednak nie da się tego rozwiązać inaczej. Jeśli jednak ktoś rzetelnie studiował Parszę przez cały tydzień doceni fakt, że może w pewnym stopniu skonfrontować swoje rozważania, z tymi które zostały wypowiedziane na grupie. Ponadto, słuchający może przyłączyć się do intencji modlitw które zostały wypowiedziane.

Nagranie nie zawiera samego odczytywania Parszy ze względu na to, że nie jest to konieczne. Każdy może w swoim domowym zaciszu samodzielnie odczytać obowiązujące fragmenty. Istotnym jest jednak, aby przy słuchaniu nagrania wiedzieć o czym faktycznie jest dyskusja. Dlatego zachęcam do studiowania Parszy zgodnie z jej obowiązywaniem. Aby to ułatwić, przy każdym nagraniu zamieszczam też informację jakiej Parszy to nagranie dotyczy, ale także zamieściłem całoroczną rozpiskę z czytaniami.

Całoroczną rozpiskę czytań można znaleźć na Stronie Głównej bloga z prawej strony.